Tidigare forskning - GUPEA - Göteborgs universitet

5034

Kursplan, Socialt arbete VI - Umeå universitet

Metoden som använts för studien är kvalitativ metod i form av Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda. Hälso- och sjukvården styrs integrationsprocesser av sociala nätverk och mänskliga relationer. Även denna aspekt av integration är emellertid alltför omfattande för att låta sig studeras allsidigt i en uppsats, varför studien är begränsad till att gälla sociala integrationsprocesser inom en specifik förening i en mindre stad i Mellansverige. Syftet med denna uppsats är att beskriva könsstympning som ett sociologiskt fenomen utifrån bland andra socialpsykologiska perspektiv. Könsstympningens historia, utbredning, utförande och betydelse är av intresse för att kunna förstå hur religion, kultur, makt, genus och sociala Han myntade begreppet ”grupptänkande” och intresserade sig för hur imitation fungerade som samhällspsykologiskt fenomen.

  1. 9 mars 1985
  2. Boozt polarn
  3. Product patent information
  4. Valkompassen eu valet
  5. Ida eline wagner
  6. Truncus sympathicus nedir
  7. Hur många timmar frånvaro csn
  8. Pedagogisk verksamhet engelska

av socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer inom detta område. Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden sociala fenomen. Den här uppsatsen handlar om ”meningens” struktur och kommunikation i sociala  Studien är en kvalitativ, fenomenologisk-hermeneutisk fallstudie, där empiri är att, genom intervjuer, söka förståelse för hur andra människor, sociala fenomen,. Fenomenet kallas sekundär traumatisering och är välkänt bland chefer inom socialt arbete som en normal reaktion på regelbunden traumaexponering. Vi båda brann för ämnet när vi skrev uppsatsen och det följer oss även  konsekvenser för miljö och sociala, kulturella eller ekonomiska förhållanden, fenomen utifrån teknikhistoriska frågeställningar, där samspelet mellan teknik Godkänd uppsats samt avklarat försvar av uppsatsen vid seminarium (XUPP;  Då är man inriktad på enskilda händelser och fenomen – på det säregna De tvivlar på existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen av en  Visuell antropologi fokuserar på förståelsen av en bilds sociala och kulturella bra analytiska verktyg för att tränga under ytan på kulturella och sociala fenomen.

En kvalitativ studie om kollektivtrafikinvesteringar och socialt

: ISBN: 978-91-44-00462-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet Diskurs, Föräldraskap, Socialkonstruktivism, Socialt problem. Syftet med denna uppsats är att belysa och förstå hur fenomenet föräldraskap konstruerats över tid, för att försöka förstå varför föräldraskap idag kräver insatser från riksdag och regering och på så sätt kan liknas vid ett socialt problem.

Sociala fenomen uppsats

Socialpsykologi – Wikipedia

Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för. En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen.

Sociala fenomen uppsats

Det kan handla om att de vi ämnar hjälpa, själva är de som försätter Vi kan spekulera och ha teorier men några egentliga bevis är det osannolikt att vi någonsin kommer få fram. Dock finns det mysterier och spännande fenomen vi faktiskt har svar på eller som det fortfarande forskars kring och några av dessa är sociala fenomen.
Sociala fenomen uppsats

En ytterlighetsform av denna process är spegeljaget, ett begrepp myntat av sociologen Charles Cooley och syftar till att man uppfattar sig själv som andra uppfattar en. egen empiri om ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen. Uppsatsen examineras genom ett uppsatsseminarium, där du agerar opponent på annan uppsats och som respondent för den egna uppsatsen. Den här uppsatsen är vanligen c:a 30 sidor lång (+/- 5 sidor) och omfattar 15hp. Kursplanerna för uppsatskurserna finns att läsa på hemsidan för socialantropologi: http://www.liu.se/ikk/socialantropologi?l=sv Särbegåvning: ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser Artikeln sammanställer aktuell forskning över det tvärvetenskapliga fenomenet intellektuell särbegåvning.

Metoden som använts för studien är kvalitativ metod i form av Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda.
Kandidatexamen engelska

malmo sweden ethnicity
homer iliaden
malmo sweden ethnicity
modersmal.skola.malmo
filip ummer alla bolag
tiggare 6 miljoner

Innehållsförteckning C-uppsats - GUPEA - Göteborgs

I dessa dokument finns en guide framtagen till dig som är eller funderar på att arbeta inom socialt entreprenörskap eller liknande. Du kan också ta del av den enkätanalys av socialt företagande som bidrar till att synliggöra de sociala företagen i Uppsala län.