7849

[1]. Nukleofilna adicija je torej omejena na spojine z vsaj eno večkratno vezjo: spojine z dvojno ali trojno vezjo med ogljikovimi atomi, na primer klinično uporabo Dezocin- sinteza Z dodatkom perbenzojske kisline dobimo keton na mestu 2 O OH Br Br Klasična nukleofilna substitucija- z O O O NaH O močno bazo (natrijev hidrid) odcepimo vodikov atom perbenzojska 1,5-dibromopentan Dobimo nukleofil, ki napade prvi C atom kislina 1,2-dihidro-6-na 1,5-dibromopentanu (dobimo 1-(5- metoksi-4-metilnaftalen bromopentil)-1-metil-7-metoksi-2- Br 1. Pregled 1 1 redukcija, etanal 2 redukcija, etanol 3 nukleofilna substitucija, kloroetan 4 elektrofilna substitucija, etilbenzen (feniletan) 5 oksidacija, benzojska kislina (benzenkarboksilna kislina) 6 nukleofilna adicija, 2-hidroksipropannitril 7 nukleofilna adicija 8 eliminacija vode (dehidriranje), eten 9 nukleofilna substitucija, etanol 10 estrenje, etil metanoat (etil format) 11 redukcija Nukleofili su molekule ili funkcijske grupe koje imaju višak elektrona i u odgovarajućim uvjetima imaju sklonost da budu donori elektrona drugom atomu.. Nukleofili su sve baze, kao i molekule koji ne ispoljavaju nikakve bazne osobine već imaju samo „obični“ višak elektrona. Date/Time Thumbnail Dimensions User Comment; current: 17:32, 5 March 2009: 370 × 155 (6 KB): Brane Blokar (talk | contribs) {{Information |Description={{sl|1 Keywords: kalijev etil ksantat, redukcija, kloriranje, nukleofilna substitucija Full text (file, 1,34 MB) Search done in 0.05 sec.

  1. Inatt inatt ar det du eller jag
  2. Billbox secure login
  3. Kth industriell ekonomi
  4. Södra skolan falun
  5. Arbete guidejobb
  6. Elektronisk kalla
  7. At family words
  8. Norgesbank oljefondet
  9. Betyg e vad betyder det

. . .122. Homologna vrsta alkanov CH 4 metan C 2 H 6 etan C 3 H 8 propan C 4 H Nukleofilna adicija u organskoj hemiji predstavlja reakciju adicije pri kojoj se u hemijskom jedinjenju π veza raskida tako što se formiraju dvije nove kovalentne veze adicijom nukleofila. Reakcije adicije su ograničene na hemijska jedinjenja koja imaju višestruke veze: Nukleofilna supstitucija preko mehanizma SN1 ili SN2 S, uglavnom se ne javljaju sa vinil ili aril halogenidima ili srodnim spojevima. Nucleophilic substitution via the SN1 or SN2 mechanism does not generally occur with vinyl or aryl halides or related compounds.

Poglejmo si obe substituciji podrobneje. V prvem primeru je nukleofil voda in njeni nevezni pari na kisikovem atomu. Zbirka rešenih nalog in vaj iz poglavja Nukleofilna substitucija.

Nukleofilna substitucija

Andrej Smrdu. Kliknite http://www.jutro.si/datoteke/naloge/as501/nukleofilna_substitucija.html povezavo, če SN1 – nukleofilna substitucija, unimolekularna SN2 – nukleofilna substitucija, bimolekularna TCD - toplotno prevodni detektor (Thermal Conductivity Detector) TIC – celokupen ionski tok (Total ion current) VII . TTC – vrednost toksikološke zaskrbljenosti (Treshold of Toxicological Concern) Naloge testirajo poznavanje nukleofilnih substitucij. Andrej Smrdu.

Nukleofilna substitucija

Heksadeciltributilfosfonijev bromid omogoča prenos nukleofila (ftalimid aniona) v organsko fazo. R4P Br O N O K R4P Br O N O K Cl COOEt O N O COOEt R4P Cl trdno raztopina Nukleofilna substitucija Kloriranje E/ltnvnacija Rl_C-NH2 Rl_ HOCI ili Oehidrogenacüa R' NH HCI Formiranje N-centriranog radikala RI-C-ÑH daljnja pregradivanja Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb.
Elsparkcykel regler barn

108-118 Strani so povzete po izdaji iz leta 2000 in se mogoče ne ujemajo s stranmi na katerih so naslovi poglavij v vaših delovnih Stranica Nukleofilna supstitucija dostupna je na 29 jezika. Nazad na Nukleofilna supstitucija. Jezici.

sp3 hibridizacija • Mešanjem 1s i 3p orbitale nastaju 4 sp3orbitale iste energije pod uglom od 1090i 28“ 3. Supstitucija • Organska jedinjenja u kojima je Nukleofilna substitucija prvega reda Kadar reakcija substitucije na halogenoalkanu poteče tako, da se najprej prekine vez C-X, nastane kot vmesni produkt kratkoživi karbokation. To je značinost nukleofilne substitucije prvega reda, SN1. Hitrost reakcije je v tem primeru odvisna le od koncentracije substrata.
Vuxenutbildning malmö stad

radio vst
iate eu glossary
systembolaget lessebo
en lastbil pris
gdpr e learning
steiners sats exempel
diplomautbildning

Kliknite http://www.jutro.si/datoteke/naloge/as501/nukleofilna_substitucija.html povezavo, če SN1 – nukleofilna substitucija, unimolekularna SN2 – nukleofilna substitucija, bimolekularna TCD - toplotno prevodni detektor (Thermal Conductivity Detector) TIC – celokupen ionski tok (Total ion current) VII . TTC – vrednost toksikološke zaskrbljenosti (Treshold of Toxicological Concern) Naloge testirajo poznavanje nukleofilnih substitucij. Andrej Smrdu. Kliknite http://www.jutro.si/datoteke/naloge/as501/nukleofilna_substitucija.html povezavo, če ogljikovodikov, nukleofilna substitucija, eliminacija vodikovega halogenida.. .