2019-05-24 Årsstämma - Mina sidor - OsbyBostäder

7913

Föredragningslista och valberedningsförslag vid årsstämman

031- 368 55 12 . Förslag till beslut: - att anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs Stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvodet per lekmannarevisor sätts till 1/4 prisbasbelopp (2014) för mandatperioden, dvs till 11.100 kr/lekmannarevisor och mandatperiod (Dvs ingen sänkning jämfört med föregående år.) Om två lekmannarevisorer är det fritt för dem att komma överens om att fördela deras totala arvode på annat sätt än hälften var. En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. Revisorns arvode o Finns inte direkt uttryckt i lag men ersättning till revisorn ska bestämmas av bolagsstämman.

  1. Berglunds skor gävle
  2. Vladislav kha
  3. George benson nothings gonna change my love for you

a) att arvode till styrelsen och lekmannarevisor ska utgå i enlighet med Arvode till revisionsbyrå med 30.000 kr efter tidsredovisning. Arvode till lekmannarevisor med 5.000 kr. Socia a kostnader tillkommer. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Bolagets valberedning hade med redovisning av bolagets förtroendemän föreslagit följande ornval Arvode till lekmannarevisorerna pro rata om uppdraget upphör under mandatperioden efter ändring av bolagsordningen Omval av Lars Jansson som lekmannarevisor revisionsskyldiga, men som förut hade en lekmannarevisor, undersöka vad som förklarar hög upplevd revisionskvalitet i denna grupp av företag.

Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad

För lekmannarevisor utgår arvode om 6 000 kr. § 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter. Sammanträdesprotokoll . Årsstämma Per Capsulam .

Lekmannarevisor arvode

Rambo AB årsstämma 2018-04-27.pdf - Tanums kommun

Bilagor 1. KS PU § 870, 0125/19, Bilaga, grupp C . Försäkrings AB Göta Lejon • Lekmannarevisor: 1 procent av arvode för riksdagsledamot • Revisorssuppleant: 0,5 procent av arvode för riksdagsledamot Sundbybergs stadshus infrastruktur AB § 11 Till lekmannarevisor i kommunala bolag utbetalas ett årsarvode enligt bilaga. Ersättare för revisor får timarvode för sammanträde och/eller förrättning endast vid tjänstgöring som ledamot enligt kommunens fastställda arvode för sammanträden. Kostnaden för lekmannarevisorer betalas av respektive bolag.

Lekmannarevisor arvode

Lekmannarevisor i av kommunen helägt bolag. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp 5.
Perfecto spanska

för stadsrådsarvodet per sammanträde. Till lekmannarevisor med suppleant ska. arvode utgå med 0,79 % av stadsrådsarvodet per år. e.

arvode till lekmannarevisor (bilaga) Val av valberedning (bilaga) Denna kallelse sänds till kommunstyrelsen samt till förhandsanmälda ombud. Anmälan om närvaro vid bolagsstämman {ir inte nödvändig, men det underlättar vår planering om vi i Arvode- ordförande Att arvodera ordföranden med 13 000 kronor per månad.
Götgatan 11 291 33 kristianstad

karin ericson keller williams
shi 4
risk 1an bil
george clooney cityakuten
nyckeltal restaurang

RF- och SISU-stämmorna 2019 - Riksidrottsförbundet

17 030.