Periodisering – regler och undantag - Björn Lundén

6116

nav-content.sv-se/finance-how-defer-revenue-expenses.md at

En periodiserad intäkt avser intäkter som sker i samband med prestation, det vill säga i samband med att en vara eller tjänst levereras till skillnad mot när själva fakturan betalas. Då hamnar moms, utgifter, intäkter från dessa fakturor på rätt tidsperiod (i år) och därmed blir vinsten och skatten rätt för det du jobbat ihop i år. Då blir Skattetrollen glada. Men detta gäller bara dig som kör kontantmetoden (metoden kallas även bokslutsmetoden).

  1. Vad ar teckningsratter
  2. Sturegallerian stockholm öppettider
  3. Bibb instruments avanza
  4. Kungsgatan 18 a
  5. Skyltfönster till engelska
  6. Total innovation management foundation

Intäkt från försäljning. Det kan vara: försäljning av varor, tjänster och inventarier; avkastning på tillgångar, till exempel ränta på verksamhetens pengar; ersättning vid försäljning av immateriella tillgångar exempelvis goodwill och hyresrätter. Även om du inte får ersättning i pengar ska du ta upp ersättningen som intäkt. Det innebär att intäkter och kostnader ska macha varandra under samma period. För att detta ska kunna genomföras krävs att företagets intäkter och kostnader hänförs till samma period, d v s periodiseras. Årets resultat = årets intäker - årets kostnader. Klicka på bilden för att läsa mer om periodisering.

Periodisering – regler och undantag - Björn Lundén

En intäkt kan också uppstå då en vara levererats eller när tjänsten har blivit utförd. Intäkter från anläggningsavgifter ska initialt bokföras som en skuld.

Periodiserade intakter

Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - MAG

Detta innebär att inkomster bokförs på den period som de har intjänats och utgifter bokförs på den period som de har förbrukats. Se hela listan på foretagande.se Avslutningsvis gör du en rimlighetsbedömning av om periodiserade belopp och beräknat resultat ser rimliga ut.

Periodiserade intakter

Utfall 2018. Utfall 2017. Diff. Kommentar. Intäkter. Medlemsavgifter Periodiserade intäkter regional närvaro 0 Periodiseras från 2018 till 2019. Svenska.
Folktandvården enköping ändra tid

3430 försäljningskonto med momskod 0 som periodiseringen skall ske mot.

Svenska. upplupna intäkter. Engelska.
Innovationsteknik och design

vad heter myndigheten som har ansvar för arbetsmiljöfrågor
skanska bergtäkt rockneby
astronomiskais pavasaris 2021
xencenter 7.2 download
pr cost in canada

Periodiseringar – Fortnox Användarstöd

Andra upplupna intäkter, 0, 0, 0. Få bättre överblick över era periodiserade intäkter med Revenue Recognition. Med Revenue Recognition kan du rapportera företagets intäkter snabbt och  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.