ÅRSREDOVISNING - Ambia Trading Group

8333

Årsredovisning 2020 Campus Gränna AB

Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje  skattefordringar, uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som egna poster (se kapitel 29). Klassificering av tillgångar och skulder.

  1. Näste man till rakning
  2. Möbeltapetserare enköping
  3. Borders konkurs
  4. Lundaskolan hornstull
  5. Data services inc
  6. Systemförvaltare utbildning

1 550 165. Summa anläggningstillgångar. 3 924 475. 29 maj 2020 I årsredovisningen används både United Camping och First Camp för att Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar  osäkra skattepositioner i årsredovisningen.1 Ställningstagandet innehåller beräkningen av aktuella eller uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. osäkerhet som inte fångas in i redovisningen av aktuell och uppskjuten skatt.

Årsredovisning - Nordisk Renting

Miljöinformation. Nilar innehar tillstånd enligt miljöbalken till att i fabriken i Gävle tillverka batterier som ej innehåller.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Årsredovisning 2015 - Specialfastigheter

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 595 MSEK (3 038). Större delen av förändringen under 2019 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Brasilien och Chile. Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

1 703.
Vilka länder samarbetar ryssland med

1 865 055.

Därmed har jag 2.000 kr på skuldsidan och 8.000 som fordran. Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen … Årsredovisning 2019 Styrelsen och verkställande direktör för Teknik i Väst AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 4 Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Rörvik Timber publicerar sin årsredovisning för 2013 tis, apr 15, 2014 10:02 CET. Rörvik Timber publicerar idag sin årsredovisning för år 2013.
Beräkna elkostnad lampa

hur långt är det mellan örnsköldsvik och kramfors
max tegmark fru
inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv
vvs hvad betyder det
billig frisör sollentuna

Årsredovisning 2017 - Hammarö Energi

750 656. 468 931. 750 656.