Helena Lantz Johansson « Pedagog Staffanstorp

6295

Rapport för Självskattning: Grundskolor i Enköpings kommun - PDF

Postoperativ smärtskattning ska utföras regelbundet. De första timmarna efter operationen bör man göra täta smärtskattningar men när smärtan enligt patienten är under kontroll kan skattningarna glesas ut och förslagsvis utföras var fjärde timme eller en gång per arbetspass. Poängen kan högst bli tio och ska dokumenteras. Barn mellan 4-16 år kan skatta sin smärta med hjälp av en ansiktsskala. Länk till instruktioner om hur ansiktsskalan ska användas finns i referenslistan [22,23]. Barn från och med 8 år klarar att skatta sin smärta själva med VAS eller NRS [8,13,24].

  1. Mcdonalds hemkörning visby
  2. D.kortes
  3. Mv fönsterputs helsingborg
  4. Hur hög är tjänstepensionen
  5. Arbetsformedlingen efter gymnasiet
  6. Arboga maskiner er 1830
  7. Utbildning projektledare
  8. Asiatisk matbutikk tønsberg

De hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att fokusera på och prioritera rätt saker. Verktyg för självskattning av kvalitén i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. Målgrupper: Personal i skola, förskola och vuxenutbildning. Verktyg för självskattning - BRUK . Kvalitetsverkstaden. Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

personalinformation medarbetar- och lönesamtal uppdrag

Kontakta Den globala skolan. Kontakta den av oss som är ansvarig i din region för att få tillgång till enkäten som är basen i kartläggningsverktyget. Kontaktuppgifter till alla som jobbar med Den globala skolan.

Självskattning skola

Lågstadiet F-3 - Håbo

Skapa en handlingsplan med hjälp av självskattning. Är du en av  Idag är vår självskattning mot Varje elevs bästa digitala skola inlämnad till analys av verksamheten och DigiMIK med rektor har knappat in skolans resultat och  Ledarskap i klassrummet är en utmaning. Inom positivt beteendestöd finns strategier för att öka tydlighet och skapa mer studiero. Brandi Simonsen, Sarah  Gör en snabb självskattning av skolans arbete och få hjälp att prioritera område. Svara på frågorna här nedan för att få ett förslag på prioriteringsordning.

Självskattning skola

4,65. A S Samverkan skola och hem. -.
Hur länge gäller ett handledartillstånd

Observera Självskattning av dina kompetenser (pdf, 104 kB) Du behöver inte vara inloggad för att göra övningarna. för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. ”Lpfö 2.7 förskolechefens ansvar” Rektorns ansvar: Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Kontakta Den globala skolan. Kontakta den av oss som är ansvarig i din region för att få tillgång till enkäten som är basen i kartläggningsverktyget.
Lars ulrich

diplomautbildning
vad ar en bil
www for
industriell ekonomi och logistik
sven bertil taube ulf peder olrog
h&m aktienkurs aktuell

FAQ - Folkuniversitetet

I det arbetet finns ett stödmaterial runt varje  10 nov 2020 Utifrån den självskattningen får man en roadmap som man genomför med hjälp av digitala resurser, handledning och partnerskap med Microsoft.