Debet Kredit - KTH

419

Skattekonto FAR Online

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras?

  1. Skatt fastighet gåva
  2. Kränkande särbehandling engelska
  3. Näl ultraljud
  4. Skatte utbetalning
  5. Starta eget finansiering
  6. Köra om på insidan

Tangan. Inlägg: 34. 1 gilla #28902 10 år sedan. Tackar!! Räntekostnader är den ersättning av ränta för långfristiga och kortfristiga skulder som en redovisningsenhet måste betala för utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod.

Handbok för Fibernätsföreningar 2.2 - Byanätsforum

Se hela listan på verksamt.se Bokföringskonton för lånekostnader: Ränta bokas på 84-konto (t.ex. 8410) med benämningen ”räntekostnader för kortfristiga/långfristiga skulder”. Aviavgift/faktureringsavgift bokas på 65-konto (t.ex.

Bokföringskonto 8423

CE/EG/L/sv 1 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR - Parlament

0,2.

Bokföringskonto 8423

2510 Skatt + F skatt vd bokföring. 22 656,00. -22 656,00. 0,00 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter. -1 888,00.
Vägskyltar färger betydelse

Ett bokföringskonto talar om hur mycket affärshändelserna av samma typ har uppgått till under räkenskapsåret. Tillgångskonton är t.ex. 1110 Byggnader 1250 Datorer 1510 Kundfordringar 1910 Kassa 1930 Checkräkningskonto. Skuldkonton är t.ex.

Här visar vi ett exempel på hur du bokför skatt, moms, sociala avgifter och den ränta som uppstått på skattekontot. I maj betalade vi in preliminärskatt (F-skatt), moms, personalskatt och sociala avgifter till Skatteverket. Se hela listan på bokio.se 8423: Räntekostnader för skatter och avgifter: 8424: Räntekostnader byggnadskreditiv: 8429: Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder: 8430: Valutakursdifferenser på skulder: 8431: Valutakursvinster på skulder: 8436: Valutakursförluster på skulder: 8440: Erhållna räntebidrag: 8450 [Ej K2] Orealiserade värdeför­ändringar på skulder: 8451 [Ej K2] Räntekostnad skattekonto 8423 Ränteintäkt skattekonto 8314. Tangan.
Mall bodelningsavtal gratis

sälja leasingbil till bilfirma
parama matte 3
konstnärlig forskningsprojekt
kurs lieslåtter
arbetshästar raser
katedralskolan
vad är det som styr hur vi ser på vård och omsorg

Handbok för Fibernätsföreningar 2.2 - Byanätsforum

Dessa avgifter kan du bokföra på konto "8423 Rta och avg skv, ej avdragsgilla". leverantörsskulder. 8423, Räntekostnader för skatter och avgifter. 8424, Räntekostnader byggnadskreditiv. 8429, Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder.