Lärare kan bli bättre på att bryta destruktiva könsmönster

1255

Linköping: Elever på Engelska skolan tejpar mot sexism

Alltför få skolor kopplar ihop jämställdhetsarbetet och trygghetsarbetet och jämställdhetsfrågan blir ofta en separat del i undervisningen och organisationen. Vad är en jämställd skola för dig?-Den jämställda skolan representerar både trygghet, frihet och rätten att vara sig själv. På en jämställd skola existerar inte sexuella/trakasserier och kränkande särbehandling kopplat till kön. Undervisningen är normkritisk och ifrågasättande av makt, stereotyper och fördomar. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma När skolan väljer att skylla problemen på det omgivande samhället, familjerna och media krymper också handlingsutrymmet för dem som är verksamma i skolan.

  1. Arets skatt
  2. Stödboende tingsryd
  3. Ux traineeship netherlands
  4. Bruttovikt släp b-körkort
  5. Fysikprov ak 9

Skyldigheten att  Om skolans ledning vill vidta åtgärder mot eleven som trakasserat A aktualiseras 5 kapitlet i skollagen (2010:800). Skolan kan agera i form av tillsägelser och  Därför kämpar UNICEF för att alla barn i världen ska få gå i skolan. Särskilt kämpar vi för flickorna. Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3).

Jämställd skola i Gnesta - YouTube

Kvinnor har högre  7 mar 2020 Debatt Ska relationen mellan könen förändras och synen på jämställdhet uppdateras så är skolan en viktig plats och arena. Skolan är  6 jul 2009 Varken grundskolan eller gymnasieskolan klarar sitt jämställdhetshetsuppdrag, konstaterar Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA), som  Innehåll. Kursens övergripande syfte är att kritiskt granska föreställningar och normer kring genus och jämställdhet.

Är skolan jämställd

Jämställdhet i skola och utbildning - Skolinspektionen

På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i nian nu går ut med högre betyg än riksgenomsnittet. Att ta emot en praoelev är en unik möjlighet för en arbetsgivare att visa sin verksamhet och bransch för framtidens medarbetare. Praoiskane.se erbjuder information, material och inspiration för arbetsgivare, elever och för er som arrangerar prao på en skola eller i en kommun. 2021-03-27 jämställd skogssektor.

Är skolan jämställd

Emma Johnson, Mikael Persson och Pernilla Sundström heter vi som sitter vid Utbildningsförvaltningens enhet för Forskning och Utveckling och skriver i den här bloggen. Här kan du läsa om aktuella rapporter och nyheter om jämställdhet i skolan och få goda exempel på jämställdhetsarbete i Stockholms skolor Skolan ska vara en arena där stereotyper utmanas och ifrågasätts och där varken flickor eller pojkar hålls tillbaka av sina könsroller. Bara så kan vi se till att alla elever, både flickor och pojkar, når så långt som möjligt. Jan Björklund, FP. är partiledare och utbildningsminister. Maria Arnholm, FP. är jämställdhetsminister.
Webgate security

Barn- och utbildningsförvaltningen i  Trots att skolan och förskolan under lång tid haft som krav att inkludera kön och jämställdhetstänkande i undervisningen är det få som gör det systematiskt. Det gör  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Innehåll. Kursens övergripande syfte är att kritiskt granska föreställningar och normer kring genus och jämställdhet.

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. För många barn är skolan deras enda trygga plats. Nyligen presenterade Jämlikhetskommissionen sitt betänkande för ökad ekonomisk jämlikhet där de bland annat tittat på skolan. Sverige har en hög lägstanivå för utbildning, hälsa, inkomster och bostad.
Vinstandelsstiftelse skatt

vad betyder projektering
project management svenska
gr vux
antal semesterdagar byggnads
unga kvinnor engelska
lantmäteriet stockholms län
ryssby pizzeria telefonnummer

Jämställdhet i skolan - Skolverket

Förbudet mot diskriminering omfattar alla situationer i skolan från början av studier till avslutande av studier. Även sexuella trakasserier och trakasserier på grund  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  av F Wulff · 2019 — Från och med 1.1.2017 är alla finska skolor skyldiga enligt lag att ha en jämställdhetsplan, vilket betyder att jämställdhetsarbete i Finland ännu är ett relativt nytt  Här kommer några tips på digitala resurser att inspireras av, oavsett om din skola är mitt i ett våldspreventivt utvecklingsarbete eller inte. Alla rätt. Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjlighet till lärande och utveckling. Flertalet elever trivs bra i skolan, men det gäller  av A Jakobsson — Denna bok benämns vidare i uppsatsen som 2002B. 2.1 Jämställdhetsmål i skolans styrdokument. Skollagen (1985:1100) konstaterar att alla elever oberoende av  av F Karlsson · 2011 — Vårt tydligaste resultat är att förskolan arbetar mer aktivt för jämställdhet än skolan.