Ny rödlista! - BirdLife Sverige

149

Älgen upp på rödlistan?! skogsforum.se

Rödlistan. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Rödlistan 2020 är den femte samlade listan för djur, svampar och växter. Relativt vanliga fågelarter som gråkråka, skrattmås och rödvingetrast är nu i kategorin ”nära hotad”. Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, som tar fram den svenska rödlistan, flaggar för att fåglar utmärker sig på 2020 års rödlista. För av de 245 fågelarter som regelbundet häckar i Sverige bedöms nämligen hela 30 procent minska så kraftigt att de nu blir rödlistade.

  1. Motala kommun dexter
  2. Mora folkmängd
  3. Kista science gymnasium

Akut hotad . Akut hotad, CR (Critically Endangered), är en art som löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd. Exempel på akut hotade fågelarter i Sverige är: fjällgås Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Bedömningarna görs av SLU Artdatabanken Rödlistan •Kompetent och faktabaserad bedömning av tillståndet för arter •Dokumentation bara arter som minskar/ovanliga dokumenteras, –Inte •Omfattar inte dokumentation av arter det går bra •Underlag för att få framtidens natur •Välkomna till dialog med ArtDatabanken Vart femte år uppdateras den svenska Rödlistan som bedömer och sammanställer enskilda arters risk att dö ut i Sverige och som därmed ger en överblick över arternas tillstånd. I år är det äntligen dags igen och den 22 april presenteras Rödlistan 2020 av Artdatabanken i Uppsala som samtidigt byter namn till SLU Artdatabanken.

Planera stad för artrikedom – Arwidssonstiftelsen

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det visar SLU  Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det visar granskningen som SLU Artdatabanken gör vart femte år, som  Antal rödlistade arter i olika landskapstyper.

Rödlistan artdatabanken

ArtDatabanken Rapporterar 6 ANALYS AV RÖDLISTADE

Av den framgår det att antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det blinkar rött i Artdatabanken för igelkott, skogshare och fjällräv. Rödlistade arter i Sverige 2020, som tas fram av SLU Artdatabanken  Det blinkar rött i Artdatabanken för igelkott, skogshare och fjällräv.

Rödlistan artdatabanken

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, som tar fram den svenska rödlistan, flaggar för att fåglar utmärker sig på 2020 års rödlista. För av de 245 fågelarter som regelbundet häckar i Sverige bedöms nämligen hela 30 procent minska så kraftigt att de nu blir rödlistade. Den svenska rödlistan sammanställs av ArtDatabanken. Den uppdaterades senast 2015 och är en bedömning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige samt ger en överblick över arternas tillstånd. I den nya bedömningen nu i april 2020 har antalet rödlistade arter ökat med elva procent. utvecklade Rödlistan för 2015 är också att den ska utgöra ett användbart verktyg för de areella näringarna och deras arbete med att uppnå ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Zoé marchal

Detta är den tredje svenska rödlistan baserad på dessa kriterier och är resultatet av ett två år långt arbete där ArtDatabanken och dess 14 expertkommittéer har analyserat tillståndet för 20 800 arter. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Naturvårdsverket. Artdatabanken pekar också ut ett allt varmare klimat, skogsdikning, invasiva arter och bristen på återkommande störningar – skogsbränder och översvämningar – som en bidragande orsak till att allt fler arter missgynnas.

Antalet arter som rödlistas har ökat med 11 procent på fem år, visar SLU Artdatabankens nya rödlista.
Hylla något engelska

studielån max beløb
joakim lamotte gp
sok fordon uppgifter
process manager mac
när kan man lämna en valp ensam

Stor ökning av rödlistade arter – Norrköpings Tidningar

Bedömningarna görs av SLU Artdatabanken Vart femte år uppdateras rödlistan, en tjock bok med sida upp och sida ner av namn på arter vars framtid ser mörk eller osäker ut. Nu är det dags igen. Den 15 april publicerar Artdatabanken sin analys av alla svenska arters utdöenderisk. Ofta brukar välkända grupper som däggdjur dra till sig mest uppmärksamhet, och därför kan det vara klokt att avslöja dem lite i förväg, för rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). Småvänderot, spökspindling, igelkott, tofsvipa och ängskägelbi är exempel på arter med känd förekomst sedan tidigare i Vattenriket, och som alltså nu blivit rödlistade (Tabell 3). En översiktlig genomgång av den nya rödlistan visar att det 2019-07-06 Artdatabanken föreslår att den svenska älgen hamnar på den så kallade rödlistan. Enligt förslaget ska älgen i fortsättningen klassas som ”nära hotad” men tillägger att minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för den mer akuta kategorin ”sårbar”.