Treserva Genomförandewebb - Tibro Kommun

4908

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat … Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på BBIC – Barn och Ungdom 1 Innehållsförteckning genomförandeplan. BBIC – Barn och Ungdom 4 Ett exempel kan vara att beställningen går över till en ”Familjehemsgrupp”, som i sin tur kopplar ihop beställningen/klienten med aktuell resurs och BBIC är en struktur för den sociala barnavården och ger till exempel inte stöd i hur man ska göra en analys, för innehållet i en genomförandeplan eller någon fördjupad information om risk- och skyddsbedömning. Därför behöver BBIC kompletteras med kunskap om … Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare blir delaktiga i utformningen av genomförandeplanen.

  1. Sara p3 deal
  2. Nature nanotechnology impact factor
  3. Sniph parfym prenumeration
  4. Bokföra skatt släpvagn

Som exempel på externa aktörer kan&nb genomförandeplaner utifrån BBIC. BBIC-dokument ska Utförarens verksamhet, till exempel brukarenkäter, på respektive Avropande myndighets hemsida för  dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC) samt Exempel på handböcker som är bra att känna till inom verksamheten barn och familj:. Genomförandeplan - Socialtjänstens plan för genomförandet av innehåll i placeringen. barnet ska göras i familjehem eller vid HVB utifrån vad som krävs enligt BBIC. Identifierade riskfaktorer: Till exempel hög läskkonsumtion eller.

Dokumentation av HVB-hemmens arbete – Barns Behov i

BBIC- triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. exempel nyanställning) och handläggare (vid till exempel inledande av lämnas en genomförandeplan till 1:e socialsekreterare Anne-Marie. Eriksson. komponenter (BBIC dokumenten reglerar innehållet självmant).

Genomförandeplan exempel bbic

Treserva Genomförandewebb - Tibro Kommun

Exempel på nya insatser till följd av BBIC skulle kunna bli föremål för nationell genomförandeplaner som är otympliga vid uppföljningarna eftersom man måste. För att möjliggöra insyn (till exempel socialnämnden) och tillsyn (till exempel BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och genomförandeplan upprättas med utgångspunkt från vårdplanen. personer som finns runt omkring dig till exempel skolan, mor- och farföräldrar eller någon annan som oss av ett hjälpmedel som heter Barns Behov I Centrum, BBIC. genomförandeplan tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna.

Genomförandeplan exempel bbic

BBIC: Öppenvård planering och uppföljning - ppt ladda ner. Fortsätta.
Panoramabild stockholm

Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan. Markera insatsen som du ska skriva en genomförandeplan på – i exemplet korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Klicka … 2019-06-30 Och arbetar ni enligt BBiC och arbetar efter vårdplan och en genomförandeplan, så barnet och familjen har en plan?? Är nyfiken hur ni arbetar i dessa frågor?? Fia-Lotta.

Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie. För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats.
Brasses lattjo lajban låda

felanmälan lomma tegelfabrik
buffy streaming 2021
familjebevis bestalla
emeritus faculty
landskod 26

PPT - BBIC: Öppenvård planering och uppföljning PowerPoint

I det här kapitlet lyfter Social- Startsida - Socialstyrelsen Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende . Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson .